RSS

திருக்கோவலூர் ஆயனார் திருக்கல்யாண மஹோத்சவ உத்சவம் அன்று எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்:(பங்குனி பிரம்மோத்சவம் – ஏழாம் திருநாள்)

http://www.tirukkovalur.blogspot.com/2013/03/blog-post_27.html

தாசானு தாசன் 

இராமானுஜ சிஷ்யன்
Advertisements
 

ஜீவன்

ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம:

ஸ்ரீமத் வரவர முநயே நம:

ஸ்ரீ பாலதந்வி குரவே நம:

 அசேதனமான  அறிவே இல்லாத ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன், மேம்பட்டவன், சாஸ்திரத்தைக் கொண்டே இவனை அறிய முடியும், அவ்யக்தன், நம் கண்களால் காண முடியாதவன், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு இல்லாதவன், நித்யன், பிரளய காலத்தில் பஞ்ச பூதங்கள் அழியும் போதும் ஜீவன் அழிகிறதில்லை, அக்ஷரம் எனப்படுபவன்.

தாசானு தாசன்
இராமானுஜ  சிஷ்யன்
 

மோக்ஷம்:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவர முநயே நம:
ஸ்ரீ பாலதந்வி குரவே நாம:
 
நமது சாஸ்திரங்களில் ஒருவர் மோக்ஷம் பெறுவதற்கு ஒரு அடைவு சொல்லப்பட்டுள்ளது:
 
அவை:-
 
அத்வேஷம் 
ஆபிமுக்யம் 
ஆசார்ய உபதேசம் 
கர்மாநுஷ்டானம் 
சித்த சுத்தி 
சரீர ஆத்ம விவேகம் 
கர்ம யோகம் 
ஞான யோகம் 
ஆத்மா தரிசனம் 
பகவத் பக்தி 
இந்த பக்தியானது:-
பரபக்தி 
பரஜ்ஞானம் 
பரமபக்தியாக பக்குவம் அடைந்து பிறகு மோக்ஷம் அடைகிறான் என்பதே அந்த அடைவு ஆகும்.
 
தாசானு தாசன் 
 
இராமானுஜ சிஷ்யன் 
 

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவர முநயே நம:
ஸ்ரீ பாலதந்வி குரவே நம:

“அஜோபி ஸந் அவ்யயாத்மா பூதாநாம் ஈஸ்வரோபி ஸந்
ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்மமாயயா”

அர்த்தம்:

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய – தனக்கே உரிய அப்ராக்ருத திருமேனியுடனே ஞான சக்தி கல்யாண குணங்களுடன் பிறக்கிறான் எம்பெருமான் என்பதை தெரிவிக்கிறது . ஆத்மா மாயயா – என் இச்சையினாலேயே, சம்பவாமி – பலபடியாக அவதரிக்கிறேன். பூதாநாம் ஈஸ்வர: அபிசத் – அனைத்து பிராணிகளுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருந்துகொண்டே அப்ராக்ருத திவ்ய மங்கள திருமேனி உடனேயே நான் அவதரிக்கிறேன்.

எம்பெருமான் அவதரிக்கும் பொழுதெல்லாம் அவனுடைய ஞான சக்தி கல்யாண குணங்கள் உடனேயே ஒருவித மாறுதலும் இன்றி பிறக்கிறான். ஆக எம்பெருமான் உடைய திருவவதாரம் என்பது பிரக்ருதியினால் ஆனது அன்று என்பது நன்கு தெளிவாகிறது.

தாசானு தாசன்

இராமானுஜ சிஷ்யன்

 
 

பிறவிகள்:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம :
ஸ்ரீமத் வரவர முநயே நம:
ஸ்ரீ பாலதந்வி குரவே நம:

கீதாசார்யனான ஸ்ரீ கண்ணன் எம்பெருமான் அருளியது: பகவத் கீதையில்

“பஹூநி மே வ்யதீதானி ஜந்மானி தவ சார்ஜுன
தாந்யஹம் வேத சர்வாணி ந த்வம் வேத்த பரந்தப”

அர்ஜுனா! உன்னைப் போல் எனக்கும் பல பிறவிகள் சென்று விட்டன. நான் சர்வஜ்ஞன் ஆகையாலே அவற்றை யான் அறிவேன். அஜ்ஞானியான நீ அவைகளை அறிய மாட்டாய். நானோ என் இச்சையினாலேயே பிறக்கிறேன். நீ உன் கர்மாவினால் பிறக்கிறாய்.

தாசானு தாசன்

இராமானுஜ சிஷ்யன்

 
 

மனம்:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவர முநயே நம:
ஸ்ரீ பாலதந்வி குரவே நம:
ஒருவருக்கு மனமே அவருடைய உறவும் விரோதியும் ஆகும். “மன ஏவ மனுஷ்யாணாம் காரணம், பந்த மோக்ஷயோ: பந்தாய விஷயா சங்கி முக்த்யை நிர் விஷயம் மன:” என்கிறபடிக்கு உலக விஷயங்களில் செல்லும் மனமே நம் ஆத்ம க்ஷேமத்திற்கு விரோதி. அதே போன்று உலக விஷயங்களில் பற்றற்று உள்ள மனமானது நமக்கு ஆத்ம நன்மையைச் செய்வதால் நமக்கு நெருங்கின உறவினன் ஆகிறது.
அடியேனது சிற்றறிவுக்கு எட்டின அளவிலே எழுதியுள்ளேன். குறை இருக்குமாயின் அடியேனைத் திருத்திப் பணிகொள்ள பிரார்த்திக்கிறேன்.
தாசானு தாசன்
இராமானுஜ சிஷ்யன்
 

பகவத் த்யானம்:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே இரமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவர முநயே நம:
ஸ்ரீ பாலதந்வி குரவே நம:
 
நாம் எந்த நற்செயலைச் செய்தாலும் அதை நடைபெறாமல் தடுக்கும் சில பாபங்கள் நம்மிடத்தே உள்ளன. சர்வேச்வரனான எம்பெருமானுடைய திருமேனியை நாம் மனத்தாலே நினைக்க வேண்டும். அப்படி நினைக்கும் போது நம் பாபங்கள் தொலையப் பெற்று எடுத்த காரியத்தை தடையின்றி முடிக்க முடிகிறது.
 
திருப்பாவை:
 
சூடிக் கொடுத்த நாச்சியாரான ஆண்டாள் தாம் நோன்பு என்னும் பணியைத் தொடங்குவதற்கு முன் ” வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க” என்று மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறாள். 
 
தாசானு தாசன்
 
இராமானுஜ சிஷ்யன்